Baarle - Nassau - Hertog

Huis met 2 huisnummers

In Baarle geldt voor de inwoners de voordeurregel. Deze houdt in dat de plaats van de voordeur bepaalt in welke gemeente de bewoners van het pand zijn ingeschreven, en bij welke nutsvoorzieningen (telefoon en elektriciteit) men zich moet aansluiten. De plaats van de voordeur wordt aangegeven door de huisnummerbordjes, waarop de nationale driekleur is weergegeven.

Op Loveren vindt u een woning met twee huisnummers: het Belgische nummer 2 en het Nederlandse nummer 19. De grens loopt hier dwars door de voordeur. Rond de zestiende eeuw was hier Herberg De Swaen gevestigd.

Locatie: Loveren 2 en 19, Baarle-Nassau-Hertog